ZVÝŠENIE MAXIMÁLNEHO POČTU VERIACICH NA BOHOSLUŽBÁCH NA 100 ĽUDÍ

Na bohoslužbách môže byť prítomných maximálne 100 ľudí v režime OP (očkovaní a po prekonaní).