Údaje farnosti

Gréckokatolícka cirkev Povýšenia sv. Kríža

farnosť Prešov – Sekčov
Martina Benku
7080 01 Prešov

IČO: 35 507 209
DIČ: 2022 49 81 81

Bankový účet: SLSP
IBAN: SK54 0900 0000 0005 0560 4547

Mail: farnost.sekcov@gmail.com
WEB: grkat-sekcov.sk

Tel: 051/772 5540, 0911 811 256