Modlitby matiek

Z histórie Modlitieb matiek

     Modlitby matiek sa začali v Anglicku. Zakladateľka Modlitieb matiek Veronica Williams, bývala vtedy v malom dome, ktorý nevyhovoval pre potreby modlitieb. Preto vymenila svoj malý dom za väčší. Vedela, že je to Božia vôľa. Dom, do ktorého sa presťahovala len s osobnými vecami, mal na prednej strane od cesty tabuľku s nápisom „Solace“– Útecha. Vtedy ešte nič netušila o našej komunite, ale Pán Boh to vedel a všetko pripravil. Mamy zo skupiniek Modlitieb matiek spolu so svojimi manželmi sa modlili zato, aby spoznali úlohu mužov v Modlitbách matiek. Po spoločných modlitbách vznikla Denná modlitba otcov a po nej prvá skupina Modlitieb otcov, ktorú založil Veronikin brat Maurice, manžel Sandry a otec ôsmich detí.

     Keď sa stretli v novom dome členovia Modlitby matiek a Modlitby otcov a spolu sa modlili, dostali toto slovo z knihy Božie volanie:

     „Také svetlo, taká radosť žiari z tohto domu, že zapôsobí na všetkých, ktorí sem prídu. Necítite, že im budete musieť pomôcť práve tým, že im preukážete lásku, privítate ich, a tým, že im pomôžete? Láska je Boh, dajte im lásku a dáte im Boha. A potom ho nechajte robiť jeho prácu. Milujte všetkých, dokonca aj žobrákov. Neposielajte nikoho preč bez slova útechy, bez prejavu starostlivosti. Možno sem pošlem niekoho, kto bude mať zúfalé srdce. Pomyslite si, že by ste ma sklamali, okrem situácie, keby ste nemali na výber. Povedali ste, že je to môj dom. Použijem ho, pamätajte si to. Nebude v ňom žiadnych tmavých, chladných dní, ale láska v srdciach všetkých mojich detí. Deti moje, cítite tú radosť z toho, že ma poznáte, milujete a ste so mnou?“

     Po roku bol aj tento dom malý a bolo treba hľadať iný, väčší. Pán Boh tentokrát požiadal Veronicu, aby predala všetko, čo má, a aby sa spoľahla na neho. Bolo to rozhodnutie, ktoré sa dá urobiť len v pevnej viere a v úplnej dôvere a odovzdanosti. Veronica aj teraz povedala svoje áno.

     Nový dom bol schátraný, ale záhrada bola a je nádherná. Po mnohé roky sa v nej konali sprievody s Eucharistiou až k lesu, kde je socha Lurdskej Panny Márie v životnej veľkosti.

     Veronica sa dozvedela, že tam bývala katolícka rodina s deviatimi deťmi. Pre nás to nie je nič nezvyčajné, ale v Anglicku je katolíkov veľmi málo.

     Dozvedela sa, že ešte predtým to bol hostinec. Nevedela teda, či je to naozaj to správne miesto pre dom Útechy, ale keď prišla do tohto domu, na dverách ju privítal prastarý nápis: „Je tu vždy otvorené. Miesta je tu pre každého.“

     Tento dom sa volá Star House a je materským domom Solace community – komunity Útecha pre celý svet.

Spiritualita hnutia Modlitby matiek

     Spiritualita hnutia Modlitby matiek je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

     „Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

Základné zásady

  • neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy
  • neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí
  • nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru

Modlitbové stretnutia

     Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk.

     Prosíme Svätého Ducha hneď na začiatku, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme a odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupinke, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa zdieľame s ostatnými matkami so svojimi problémami.

     Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky.

     Cez modlitby Pán utvára aj nové priateľstvá. Dôležitá je aj skutočnosť, že keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou. Na Modlitbách matiek sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom Kristom a aj preto, lebo cítia podporu ostatných matiek.

     V našej farnosti funguje skupinka Modlitieb matiek, ktoré sa stretávajú v pondelok po večernej svätej liturgii.