Chrámový zbor STAUROS

Miešaný spevácky chrámový zbor STAUROS vznikol vo farnosti Povýšenia svätého Kríža v Prešove na sídlisku Sekčov v januári 2009.

Členmi zboru sú amatérski speváci z farnosti rôznych vekových a profesijných skupín. V súčasnosti má zbor 35 členov. Dirigentkou zboru je Eva Fuchsová, ktorej pri nácviku jednotlivých skladieb pomáhajú manželia Iľkovičovci.

Základný repertoár zboru tvoria cirkevnoslovanské liturgické piesne, mariánske piesne a koledy od rôznych autorov a o vlastnej úprave.

Hlavnou náplňou zboru je spevom doprevádzať slávenie svätých liturgií. Svojou láskou k hudbe sa zboristi snažia zachovávať cyrilometodské dedičstvo svojich otcov a zároveň priblížiť jeho krásu v podobe zborového spevu.

Viac: http://stauros.euweb.cz/