Duchovné poradenstvo

Prežívaš v živote ťažkú skúšku, stratu, chorobu alebo zradu?
     Pýtaš sa aké miesto má Boh v tvojom živote?
     Máš pocit, že ti nikto nerozumie?
     Potrebuješ s niekým hľadať riešenia tvojich problémov?
     Potrebuješ sa len tak porozprávať o duchovných veciach?
     Chceš viesť dialóg o viere?

     Presne práve kvôli tomuto sme tu pre Vás!

     Sme pripravení nielen na duchovné poradenstvo, ale aj na duchovné sprevádzanie.

Duchovné sprevádzanie je pomoc, pri ktorej duchovný vodca ako prostredník medzi človekom a Bohom vedie jednotlivca prostredníctvom povzbudenia, usmernenia, poučenia alebo rady. Duchovné sprevádzanie chápeme ako asistenciu pri duchovnom raste jednotlivca.

     Nič nie je také ťažké, ako pochopiť seba samého, jasne vidieť do svojho vnútra. Sme na seba príliš prísni alebo zhovievaví, máme sa príliš radi alebo sme ovplyvnení vášňou a citmi. Preto potrebujeme radu, usmernenie od nestranného a skúsenejšieho človeka, ktorému naplno dôverujeme a sme presvedčení, že nás v Kristovi miluje a chce pre nás to najlepšie.

     Máš túžbu meniť sa, nechať sa poučiť, prijať rady?
     Máš otvorené srdce, nebojíš sa odhaliť i skryté veci, nehanbíš sa za to?
     Chceš prijať pravdu o sebe?

     Dohodni si stretnutie s kňazom, kontaktuj nás prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

     Sme tu pre vás!