PASCHA 2022

Liturgický program

farnosť Povýšenia sv. Kríža Prešov – Sekčov

Slávenia-počas-Paschy