Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby

❗️❗️❗️ Na základe uznesenia vlády SR budú od 1. januára až do 24. januára pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.❗️❗️❗️

Úmysly bohoslužieb budú aj naďalej slávené podľa rozpisu bez verejnosti