Obnovenie verejných liturgií

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v chráme nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2. Pre náš chrám je kapacita 60 osôb. Do tohto počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

a) vstup a pobyt v chráme umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami

b) pri vchode do chrámu aplikovať dezinfekciu rúk

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné

d) dodržiavať respiračnú etiketu

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu

g) pri prijímaní striktne dodržiavať iba podávanie Eucharistie na ruku

h) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou