20 rokov od posvätenia a začiatku slúženia v Kaplnke Božieho milosrdenstva

Stredu 13.5.2020 si veriaci farnosti Prešov – Sekčov pripomenuli 20 rokov od posvätenia a začiatku slúženia v Kaplnke Božieho milosrdenstva v budove  Polikliniky ProCare v Prešove. 

Táto kaplnka slúži na slávenie liturgií v obidvoch katolíckych obradoch a zároveň na stretnutie rôznych katolíckych spoločenstiev, či na osobnú modlitbu a adoráciu pre návštevníkov Polikliniky.

Slávnosť začala o 14:00 hod. modlitbou rozjímavého posvätného ruženca, keďže v tento deň sme si pripomínali výročie Fatimských zjavení. O 15:00 hod. viedol modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý bol zároveň hlavným celebrantom archijerejskej svätej liturgie, zavŕšujúcej celú slávnosť. Na slávnosti bol prítomný aj otec protopresbyter Rastislav Baka, otec Pavol Vasiľ, ceremonár arcibiskupa a miestny farár otec Jozef Novický.

Otec arcibiskup metropolita Ján vo svojej homílii poukázal na situáciu doma i vo svete, spôsobenú korona vírusom a túto situáciu aplikoval na duchovný stav človeka, apelujúc na to, že najnebezpečnejším „vírusom“ pre kresťana je hriech. Východiskom a riešením pre človeka je neustále ponáranie sa do Božieho milosrdenstva. 

Pri tejto liturgii vladyka Ján ocenil MUDr. Rudolfa Hollého medailou jubilejného roka prešovskej archieparchie, za jeho dlhoročnú angažovanosť a službu pri zriaďovaní, ale aj pri udržiavaní kaplnky od jej začiatku až podnes.

Slávnosť sa niesla v duchu obmedzení pri dodržiavaní všetkých hygienických a protiepidemických opatrení. Ale aj napriek obmedzenému počtu veriacich, nič neubralo na radostnej atmosfére tohto slávenia.