Kňazi pôsobiaci vo farnosti

(údaje k roku 2018)

Farár farnosti,
protopresbyter Prešovského protopresbyteriátu
Mgr. Rastislav BAKA (od roku 2010)
Kaplán farnosti Mgr. Michal ONDOVČÁK (od roku 2018)
Výpomocný duchovný doc. ThDr. Štefan PALOČKO, PhD. (od roku 2007)
Výpomocný duchovný Mgr. Peter JAMBOR (od roku 2017)
Informácie o ďalších kňazoch pôsobiacich v našej farnosti v minulosti môžete nájsť na stránke arcibiskupstva.