Bohoslužobný poriadok

na obdobie 11.3.2019 – 24.3.2019

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 11.3.2019 – 17.3.2019
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 18.3.2019 – 24.3.2019

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 11.3.2019 – 17.3.2019

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 18.3.2019 – 24.3.2019