Bohoslužobný poriadok

na obdobie 14.1.2019 – 27.1.2019

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 14.1.2019 – 20.1.2019
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 21.1.2019 – 27.1.2019

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 14.1.2019 – 20.1.2019

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 21.1.2019 – 27.1.2019