Bohoslužobný poriadok

na obdobie 12.8.2019 – 25.8.2019

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 9.9.2019 – 15.9.2019
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 16.9.2019 – 22.9.2019

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 9.9.2019 – 15.9.2019

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 16.9.2019 – 22.9.2019