Bohoslužobný poriadok

na obdobie 16.7.2018 – 29.7.2018

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 16.7.2018 – 22.7.2018
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 23.7.2018 – 29.7.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 16.7.2018 – 22.7.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 23.7.2018 – 29.7.2018