Bohoslužobný poriadok

na obdobie 15.1.2018 – 28.1.2018

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 15.1.2018 – 21.1.2018
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 22.1.2018 – 28.1.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 15.1.2018 – 21.1.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 22.1.2018 – 28.1.2018