Bohoslužobný poriadok

na obdobie 19.11.2018 – 2.12.2018

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 19.11.2018 – 25.11.2018
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 26.11.2018 – 2.12.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 19.11.2018 – 25.11.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 26.11.2018 – 2.12.2018